20:55 ICT Chủ nhật, 14/07/2024 Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, năm học 2018-2019 | Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An. | KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS ĐÔ THÀNH | 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS ĐÔ THÀNH | Đổi mới phương pháp giảng dạy Biển và đại dương | Phát biểu nhân ngày 20/11 | Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đạo đức ở trường THCS Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An. | Phong trào khuyến học của xã Đô Thành, huyện Yên Thành. | Cuộc cách mạng về tư duy và hành động giáo dục | Quan tâm đến từng học sinh để duy trì sĩ số | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Tự KĐCấp ủy

Thứ tư - 06/11/2013 08:23

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔ THÀNH                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG ĐÔ THÀNH                                                                           Đô Thành , ngày 03  tháng 10  năm 2013
 
                                                         KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHI UỶ NĂM 2013
 
          Ban chi uỷ trường THCS Đô Thành  gồm 03 đồng chí. Ban chi uỷ đều kiêm nhiệm công tác Đảng. Trong năm qua, Ban chi uỷ đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết chi bộ.
      Ban chi uỷ xin kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo hoạt động của  nhiệm kỳ như sau: 
I. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy:
   1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
       Ban chi ủy có ý thức trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo Đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
       Tham gia xây dựng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành và kế hoạch thực hiện của đơn vị.
       Chi bộ đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình nên đạt hiệu quả cao, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng, nên cán bộ, Đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
       Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ, Đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 2. Lãnh đạo công tác xây dựng Chi bộ:
* Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:
     Thực hiện Nghị quyết Chi bộ, nghị quyết Đảng bộ xã Đô Thành, ban chi uỷ đã tập trung chỉ đạo toàn Chi bộ quán triệt Nghị quyết và đã xây dựng chương trình hành động của Chi bộ.
     Chi ủy kết hợp với chính quyền tổ chức cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị quán triệt nghị quyết, tổng kết đánh giá công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho các năm tiếp theo.
     Năm qua chi bộ kết nạp 02 đồng chí vào Đảng và 02 đồng chí hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị .
* Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng:
     Lãnh đạo chi bộ thực hiện “quy chế dân chủ ở cơ sở" và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí". Thực hiện mối quan hệ công tác và lề lối làm việc giữa Chi ủy với Thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể, ban tổ chuyên môn trong nhà trường. Chi ủy đã chỉ đạo chính quyền nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ, chủ trì trong việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
     Chỉ đạo Đảng viên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng theo các chỉ thị và hướng dẫn của các cấp Đảng cấp trên.
   Qua kiểm điểm tập thể chi ủy, cá nhân đảng viên của chi bộ không có vi phạm các nội dung kiểm điểm.
* Công tác tổ chức cán bộ:
     Chi ủy thường xuyên phối hợp với Các đoàn thể, ban tổ chuyên môn để tham mưu với Ban lãnh đạo về chủ trương và một số lĩnh vực công tác của ngành, công tác tổ chức và phân nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị.
* Công tác kiểm tra:
     Chi ủy chỉ đạo đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, cùng với Cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt Chi bộ, kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ. Mỗi Cấp ủy viên được phân công chỉ đạo hoạt động của một đoàn thể. Tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh ở đơn vị.
3. Kiểm điểm công tác lãnh đạo cơ quan:
    a. Công tác tổ chức:
       Cơ quan có đủ các nhóm, tổ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan và đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
      Đã phát huy tốt năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên nên chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2012-2013 cán bộ giáo viên được xếp loại công chức loại Tốt, Khá  rất cao, 100% hoàn thành nhiệm vụ.
    b. Công tác chuyên môn: 
 Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và đạt kết quả cao. Kết quả xếp loại hạnh kiểm vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm và tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm Khá, Tốt cao hơn năm trước:
Tốt    :    550 em =64,94% .                               TB  :    39 em =          4,6 %.
Khá   :    257 em =          30,34%.                       Yếu : 1 em =    0,12%.
-  Chất lượng đại trà vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm.
Giỏi   : 105 em = 12,4%.                           TB     : 310 em = 36,6%.
Khá   : 401 em = 47,34%.                        Yếu   : 30em = 3,54%.
Kém : 01 em = 0,12%
+ Học sinh lên lớp thẳng: 816 em ( 96,34%),
+ Học sinh giỏi bộ môn cấp Tỉnh:                    11 em.
+ Học sinh giỏi bộ môn cấp huyện:                 185 em.
 + Học sinh giỏi bộ môn cấp trường:                 250em.
 + Học sinh giỏi toàn diện:  105    em.     + Học sinh tiên tiến:      401 em.
     c. Công tác đoàn thể: 
       Lãnh, chỉ đạo các đoàn thể luôn quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đội thiếu niên TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
II. Tư tưởng , đạo đức, lối sống:
     Đảng viên luôn đoàn kết, có tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh tiết kiệm, có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng, được mọi người tin tưởng và quý mến, gây được uy tín trong Chi bộ và trong cơ quan.
III. Đánh giá chung:
      a. Ưu điểm:
        Chi uỷ, Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, phục tùng sự chỉ đạo của Đảng, hoàn thành tốt công tác do Đảng ủy và ngành phân công. Mỗi đồng chí đã kết hợp hài hòa trách nhiệm trong lĩnh vực công tác chính quyền và trách nhiệm Cấp ủy viên; luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong đơn vị, rèn luyện nâng cao chất lượng công tác.
         Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời chủ động và có hiệu quả.
      b. Khuyết điểm:
         Trong chỉ đạo, Chi ủy đôi lúc chưa kiên quyết việc cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Trung ương, thực hiện công tác phê - tự phê bình đảng viên Chi bộ, việc vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tế của đơn vị còn lúng túng.
        Nguyên nhân và hướng khắc phục:
        Các đồng chí trong Ban Chi ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác Đảng còn bị hạn chế.
        Chi ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy và ngành giao, bồi dưỡng Đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.
        Củng cố về tổ chức, tăng cường kỷ luật và giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng. Thực hiện dân chủ trong tổ chức đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
        Đổi mới phương thức lãnh đạo của chi ủy, duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng; kết hợp hài hòa giữa công tác Đảng với công tác chuyên môn; làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời, vướng mắc trong nội bộ, .
       Cấp ủy là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo cán bộ, Đảng viên trong cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò vị trí của các Đảng viên được phát huy trong mọi lĩnh vực.
        Trên đây là những ưu điểm, khuyết điểm mà Chi ủy lãnh đạo hệ thống chính trị trong nhà trường; chính quyền, đoàn thể, giáo viên, học sinh trong năm 2013, rất mong năm 2014 chi bộ phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được .
 
                                                                        TB. BAN CHI ỦY
                                                                              BÍ THƯ
 
 
 
 
                                                                     Phan Thị Kim Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn